User Tools

Site Tools


1069-v-y-n-la-gi

Vũ Yển là một xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Nguyên sơ, nơi đây đã có dân cư người Việt sinh sống từ lâu đời, tục gọi là làng Ẻn, hay phố Ẻn. Do hương ước bị thất lạc nên không còn ai biết những người đầu tiên tới lập làng tự bao giờ. Tương truyền rằng với vị trí thuận lợi, cạnh sông, làng Ẻn đã là trung tâm buôn bán của cả vùng Thượng sông Thao từ ngàn năm trước.

Xã Vũ Yển nằm bên bờ tả ngạn sông Thao, nằm lệch về phía Nam xã; phía Tây giáp làng Ngói, xã Vụ Cầu (huyện Hạ Hòa); phía Đông giáp làng Phương Lĩnh, xã Phương Lĩnh (huyện Thanh Ba; phía Bắc giáp làng Lận Dương, xã Yển Khê (huyện Thanh Ba).

Xã có diện tích 2,57 km², dân số năm 1999 là 2.738 người,[1] mật độ dân số đạt 1065 người/km².

  • Đình Ngũ Giáp: thờ Công chúa Phật Nguyệt, tương truyền là một nữ tướng thủy quân của Hai Bà Trưng. Hội đình hàng năm vào ngày mùng 3 tháng Giêng.
1069-v-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)