User Tools

Site Tools


1082-vi-h-ng-la-gi

Vi Hương là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Mỹ Phương (Ba Bể).
  • Đông giáp xã Phương Linh.
  • Nam giáp xã Tú Trĩ, xã Lục Bình.
  • Tây giáp xã Đôn Phong (Bạch Thông), xã Đồng Phúc và Mỹ Phương (Ba Bể).

Xã Vi Hương có diện tích 20,94 km², dân số năm 1999 là 2433 người,[1] mật độ dân số đạt 116 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Vi Hương có diện tích 22,16 km², dân số khoảng 2,605 người, mật độ dân số đạt 117,6 người/km².[3] Xã có nhiều dòng suối nhỏ và hợp lưu lại thành suối Vi Hương.

Xã Vi Hương được chia thành các thôn bản: Cốc Thốc, Địa Cát, Thuỷ Điện, Bó Lịn, Nà Ít, Nà Pái, Nà Han, Nà Chá, Nà Đon, Đon Bây, Nà Sang.

1082-vi-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)