User Tools

Site Tools


1083-vi-n-an-ng-la-gi

Viên An Đông là một xã thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Xã này nằm trên bán đảo Cà Mau, gần mũi Cà Mau.

Xã có diện tích 135,67 km², dân số năm 1999 là 15652 người,[1] mật độ dân số đạt 115 người/km².

Xã Viên An Đông được thành lập ngày 25 tháng 7 năm 1979 theo Quyết định 275-CP[2] của Hội đồng Chính phủ, theo đó chia xã Viên An thành ba xã lấy tên là xã Viên An Đông, xã Viên An Tây và xã Đất Mũi.

Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An Đông thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.

Quyết định 168-HĐBT[4] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Viên An Đông trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải. - xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[4] đến nay.

  • Nghị quyết [5] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Viên An Đông thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
1083-vi-n-an-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)