User Tools

Site Tools


1084-vi-n-n-i-la-gi

Viên Nội là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Viên Nội có diện tích 4,52 km², dân số năm 1999 là 4257 người,[1] mật độ dân số đạt 942 người/km². Xã Viên Nội là một vùng đất cổ, thuộc huyện Chương Đức, Phủ Ứng Thiên. Trước cải cách ruộng đất năm 1954, Viên Nội là một thôn thuộc xã Viên An. Sau 1954, thôn Viên Nội tách ra thành một xã. Khi chia tách hành chính, một phần Viên nội là xóm Dộc sát nhập vào xã Viên An, một phần là Xóm Cát sát nhập vào Cao Thành.

Viên Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, đây là nơi sản sinh nhiều nhân tài tuấn kiệt. Trong 29 tiến sĩ toàn huyện Ứng Hòa thời phong kiến, Viên Nội có 06 người đỗ đạt, đứng hàng cao nhất trong huyện. Trong đó như Cụ Nguyễn Danh Thế đỗ tiến sĩ, đã từng giữ chức Tham tụng, tương đương thủ tướng chính phủ ngày nay.

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Viên Nội là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng bàn việc giành chính quyền trong huyện Ứng Hòa. Đình Giang là nơi diễn ra cuộc họp của Chi bộ Đảng Ứng Hòa bàn về giành chính quyền. Trong kháng chiến chống Pháp, đội du kích Viên Nội là một trong những đội du kích hoạt động mạnh, gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Viên Nội là nơi có nhiều liệt sĩ hi sinh thứ hai trong huyện Ứng Hòa, mạc dù về dân số không phải là nơi có số lượng dân đông.

Hiện nay, Viên Nội có nhiều người đỗ đạt tiến sĩ, giữ các chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo các cấp, nhiều người được phong hàm tướng, tá trong quân đội trong đó có một thiếu tướng, 4 đại tá.

1084-vi-n-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)