User Tools

Site Tools


1090-vi-t-c-ng-y-n-m-la-gi

Việt Cường là một xã thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã Việt Cường có diện tích 2,63 km², dân số năm 1999 là 3607 người,[1] mật độ dân số đạt 1371 người/km².

Việt Cường là xã thuốc huyện Yên Mỹ. Vị trí địa lý: nằm ở phía Tây-Nam huyện Yên Mỹ, phía đông giáp xã Thanh Long, phía Tây giáp xã Yên Phú, phía bắc giáp xã Đồng Than, phía nam giáp xã Minh Châu. Diện tích: 2,63 km² Dân số: năm 1997 là 3607 người, mật độ dân số đạt 1371 người/km². Ngành nghề chủ yếu của nhân dân là trồng trọt và chăn nuôi.

1090-vi-t-c-ng-y-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)