User Tools

Site Tools


1091-vi-t-chu-la-gi

Việt Chu là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quang Long.
  • Đông giáp Trung Quốc.
  • Nam giáp xã Thái Đức.
  • Tây giáp xã Vinh Quý, thị trấn Thanh Nhật.

Xã Việt Chu có diện tích 22,69 km², dân số năm 1999 là 1.860 người.[1], mật độ dân cư đạt 82 người/km².

Xã Việt Chu được chia thành các xóm: Bản Các, Bản Khau, Bản Khoong, Luộc Thôm-Luộc Tháy, Nà Đắng-Nà Tính, Nà Kéo, Nà Thàn-Nà Mần, Bản Ngay, Sa Tháy, Thông Thán-Bản Khoong, Vạc Nhang và bản Pác Ty.

Trên địa bàn xã Việt Chu có một số ngọn núi như Pa Luông, Phò Sèn, Pò Điểm, Pò Mao và đồi Lũng Lừa. Việt Chu có tỉnh lộ 214 chạy qua phần phía tây theo chiều bắc-nam. Các dòng suối trong xã là suối Cò Ma, suối Lành và suối Luộc.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
1091-vi-t-chu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)