User Tools

Site Tools


1092-vi-t-d-n-la-gi

Việt Dân là một xã thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Việt Dân có diện tích 7,22 km², dân số năm 1999 là 3547 người,[1] mật độ dân số đạt 491 người/km².

Xã có 9 thôn:

  • Đông Khê Thượng
  • Đông Khê Hạ
  • Tân Thành
  • Phúc Thị
  • Đồng Ý
  • Cửa Phúc
  • Đông An Làng
  • Đông An Trại
  • Cầu Đạm.
1092-vi-t-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)