User Tools

Site Tools


1143-w-sosz-la-gi

Wąsosz là một thị trấn thuộc huyện Górowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 3 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2762 người và mật độ 852 người/km².[1]

1143-w-sosz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)