User Tools

Site Tools


1175-wo-w-la-gi

Wołów là một thị trấn thuộc huyện Wołowski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 12302 người và mật độ 664 người/km².[1]

1175-wo-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)