User Tools

Site Tools


1176-wojciesz-w-la-gi

Wojcieszów là một thị trấn thuộc huyện Złotoryjski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 32 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3964 người và mật độ 123 người/km².[1]

1176-wojciesz-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)