User Tools

Site Tools


1185-wyszk-w-la-gi

Wyszków là một thị trấn thuộc huyện Wyszkowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 21 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 27126 người và mật độ 1305 người/km².[1]

1185-wyszk-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)