User Tools

Site Tools


1209-xu-n-an-la-gi

Xuân Đan là một xã ven biển thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

một bên giáp biển đông và 1 phía giáp sông lam.

Xã Xuân Đan có diện tích 6,3 km², dân số năm 1999 là 2767 người,[1] mật độ dân số đạt 439 người/km².

Xã Xuân Đan có 01 nơi để giao thương buôn bán là Chợ Bợ

có 01 trường tiểu học Xuân Đan

1209-xu-n-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)