User Tools

Site Tools


1212-xu-n-b-c-xu-n-tr-ng-la-gi

Xuân Bắc là một xã thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xuân Bắc trước đây có tên là xã Trà-Lũ, thiết lập từ Đời Hồng Đức, vua Lê Trang Tôn, niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ nhất. Xã Xuân Bắc (Trà Lũ)từ buổi đầu có họ Bùi, họ Trần, họ Phan đều có Thế Phả tình đến nay khoảng 16-17 đời (ước lượng 4 đời là 100 năm. Khởi thủy có các Thôn: Trung, Bác, Đông, Đoài. Xã Xuân Bắc có Trại Nam Điền từ thời vua Minh Mạng (1820) bao gồm Ruộng cấp cho binh sĩ khai thác công điền, sau được phân chia rõ ràng vào thời Vua Tự Đức 1856 - Xin xem chi tiết phân định thành 93 Thành (bao gồm Điền (Ruộng cầy cấy) và Thổ (Vườn Tược, Ao Hồ) trong các Thôn Trung (42 thành), thôn Bắc (39 thành) và thôn Đông (12 thành).[3]

Xã Xuân Bắc có diện tích 3,18 km², dân số năm 1999 là 7714 người,[1] mật độ dân số đạt 2426 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 1108/1952/TC-QN
  3. ^ Xã Chí của Cụ Cử nhân Lê Văn Nhung, Soạn Giả viết bàng chữ Hán Nôm và hai Dịch Giả Mai Văn Lý & Đỗ Quyên mùa Xuân năm 1984, ấn hành do bà Trần Thị Ninh, con gái của Ông Trần Quang Tiến,cựu đảng viên CSVN & cựu giám đốc một Trung tâm Y Khoa thời Kháng chiến, dòng Họ Trần tại xã Trà Lũ Bắc, nay có tên mới sau thời kỳ Cách mạng là xã Xuân Bắc.
1212-xu-n-b-c-xu-n-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)