User Tools

Site Tools


1216-xu-n-c-m-th-ng-xu-n-la-gi

Xuân Cẩm là một xã miền núi thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Xuân Cẩm có diện tích 45,42 km², dân số năm 2008 là 3740 người,[1] mật độ dân số đạt 82 người/km².

Địa giới hành chính xã phía bắc giáp xã Ngọc Phụng; phía đông giáp Thị trấn Thường Xuân, phía nam giáp xã Xuân Cao, phía tây xã Vạn Xuân. Xã được phân thành 6 thôn gồm: Thanh Xuân (làng Mạ); thôn Tiến Sơn 1 (Làng Đòn); thôn Tiến Sơn 2 (khu di dân Cửa Đạt đến); thôn Trung Chính (Làng Láu); thôn Xuân Quang (Làng Quan); thôn Xuân Minh (Làng Gắm).

Dân cư trong xã có 2 dân tộc Thái và Kinh cùng chung sống với nhau đã lâu đời

1216-xu-n-c-m-th-ng-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)