User Tools

Site Tools


1224-xu-n-du-la-gi

Xuân Du là một xã thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 16,66 km², dân số năm 2002 là 6428 người,[1] mật độ dân số đạt 386 người/km².

Ở đây có đền Phủ Na thờ tự Bà Triệu và nổi tiếng với thương hiệu đào Xuân Du.

1224-xu-n-du-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)