User Tools

Site Tools


1251-xu-n-l-c-can-l-c-la-gi

Xuân Lộc là một xã thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Xuân Lộc có diện tích 10,9 km², dân số năm 1999 là 7388 người,[1] mật độ dân số đạt 678 người/km².

Các xóm

Đồng yên, Thanh Xuân, Dư Nại, Sơn phượng, Mai Long, Mai hoa, Xóm mới, Trung Xá, Văn cử, Bình yên, Bình mỹ, Yên Xuân

Tôn giáo: Giáo xứ Hòa Mỹ

Xã Xuân Lộc không có xóm Đồng Yên mà là Xóm Yên Đồng

1251-xu-n-l-c-can-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)