User Tools

Site Tools


1256-xu-n-l-c-la-gi

Xuân Lạc là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Xuân Lạc có diện tích 85,9 km², dân số năm 1999 là 2823 người,[1] mật độ dân số đạt 33 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Xuân Lạc có diện tích 84,7 km², dân số khoảng 2988 người, mật độ dân số đạt 35 người/km².[3] Tất cả các khe suối tên địa bàn xã hợp lưu thành sông Ti Hồng, một trong ba dòng sông chảy vào hồ Ba Bể

Xã Xuân Lạc được chia thành các thôn bản: Nà Dạ, Eng, Tưn, Khang, Ó, Puổng, Hỏ, He, Pù Lùng 1, Pù Lùng 2, Tà Han, Khuổi Sáp.

1256-xu-n-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)