User Tools

Site Tools


1269-xu-n-lam-th-xu-n-la-gi

Xuân Lam là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Xuân Lam có diện tích 5,36 km², dân số năm 2004 là 3439 người,[1] mật độ dân số đạt 642 người/km².

  • Phía Đông: Giáp xã Xuân Thiên
  • Phía Nam: Giáp xã Thọ Lâm
  • Phía Tây: Giáp thị trấn Lam Sơn
  • Phía Bắc: Giáp xã Thiên Thọ
1269-xu-n-lam-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)