User Tools

Site Tools


1277-xu-n-minh-quang-b-nh-la-gi

Xuân Minh là một xã thuộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 68,7 km², dân số năm 2013 là 2.374 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km². Gồm 8 dân tôc, trong đó dân tộc Dao chiếm đa số (trên 90%) và là một trong số ít địa phương có dân tộc Pà Thẻn sinh sống.

Lãnh đảo chủ chốt:

Bí thư Đảng ủy: Lý Hồng Quân

Chủ tịch HĐND: Phù Văn Quang

Chủ tịch UBND: Triệu Phụ Chìu

1277-xu-n-minh-quang-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)