User Tools

Site Tools


1279-xu-n-n-i-la-gi

Xuân Nội là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Xuân Nội có diện tích 29,43 km², dân số năm 1999 là 1.620 người.[1], mật độ dân cư đạt 55 người/km².

Xã Xuân Nội được chia thành các xóm: Bản Khuông-Lũng Rả, Đông Luông, Làn Hoài-Tẩư Kéo, Lũng Túng, Mán Đâư, Súm Trên, Súm Dưới, Lũng Noọc, Nà Ngỏn-Lũng Đâư, Nà Lếch-Nà Dưởng.

Trên địa bàn xã Xuân Nội có các ngọn núi như Chang Rằng, Keng Đuống, Khau Sảng, Nà Giang, Lũng Giảo, Lũng Rỉ, Nà Giốc, Nà Lếch, Pác Mác và đồi Tểnh Nà và đồi Tểnh Ít cùng hai Thung lũng Mười và Thung lũng Hoài. Tỉnh lộ 211 chạy qua địa bàn xã theo chiều đông-tây.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
1279-xu-n-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)