User Tools

Site Tools


1282-xu-n-ng-la-gi

Xuân Đường là một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 37,2 km², dân số năm 1999 là 6694 người,[1] mật độ dân số đạt 180 người/km².

Dân cư ở đây đa phần là người Bắc di cư 1954 (Quảng Bình, Quảng Trị....). Họ đa số là những người làm cho chế độ cũ bị đi Kinh tế mới sau biến cố 30/4/1975.

Có hai tôn giáo chính: đạo Thiên Chúa lớn nhất với hơn 85% dân số, kế tiếp là đạo Phật.Xã có hai trung tâm tôn giáo chính là Nhà thờ Xuân Đường và chùa Bảo Quang (Ấp 1)

Xã có 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, Trường Tiểu học và THCS (ấp 1) đã đạt chuẩn quốc gia.

1282-xu-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)