User Tools

Site Tools


1291-xu-n-ph-th-xu-n-la-gi

Xuân Phú là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Xuân Phú có diện tích 31,64 km², dân số năm 1999 là 5743 người,[1] mật độ dân số đạt 182 người/km². Xã Xuân Phú có vị trí địa lý như sau:

 Phía Đông: Giáp xã Xuân Thắng
 Phía Nam: Giáp xã Luận Thành
 Phía Tây: Giáp đường Hồ Chí Minh
 Phía Bắc: Giáp xã Thọ Lâm

(Phi Phượng)

1291-xu-n-ph-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)