User Tools

Site Tools


1307-xu-n-s-n-ch-u-c-la-gi

Xuân Sơn là một xã thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Xã Xuân Sơn có diện tích 17,11 km², dân số năm 1999 là 9117 người,[1] mật độ dân số đạt 533 người/km².Sau năm 1999 Xuân Sơn được tách thành hai xã là Xuan Sơn và Sơn Bình.

1307-xu-n-s-n-ch-u-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)