User Tools

Site Tools


1313-xu-n-s-n-th-xu-n-la-gi

Xuân Sơn là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Xuân Sơn có diện tích 13,58 km², dân số năm 1999 là 6757 người,[1] mật độ dân số đạt 498 người/km². Gồm 10 thôn: Ngọc Lạp, Bích Phương, Hoàng Kim, Yên Cư, Bột Thượng, Đồng Thanh, Đồng Đình, Thành Sơn, Thôn 13 và Thôn 15

1313-xu-n-s-n-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)