User Tools

Site Tools


1322-xu-n-t-y-la-gi

Xuân Tây là một xã nông thôn mới ( năm 2017) thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 53,08 km², diện tích đất nông nghiệp 5299 ha, dân số năm 2014 là 20018 người,[1] mật độ dân số đạt 351 người/km².

1322-xu-n-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)