User Tools

Site Tools


1329-xu-n-th-nh-th-xu-n-la-gi

Xuân Thành là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Xuân Thành có diện tích 3,86 km², dân số năm 1999 là 3711 người,[1] mật độ dân số đạt 961 người/km².

Xã Xuân Thành nằm ở phía Đông Bắc huyện Thọ Xuân. Cách trung tâm huyện khoảng 3 km về phía Đông, cách TP Thanh Hóa khoảng 35 km về phía Tây Bắc. Có tổng diện tích tự nhiên là 386,87ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 259,29ha. Dân số là 3.055 người sống tập trung ở 8 thôn, nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xã Xuân Thành nằm bên bờ sông Chu và có ranh giới tiếp giáp: Phía Đông giáp xã Thọ Nguyên; Phía Nam giáp xã Bắc Lương; Phía Tây giáp xã Hạnh Phúc; Phía Bắc giáp xã Xuân Lai. Trước tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 xã Xuân Thành gồm có 3 làng: Vực Thượng, Vực Trung, và Lễ Nghĩa (mà trong vùng cứ quen gọi là ba xã Trung Vực) Trực thuộc vào tổng Nam Dương, Phủ Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nay Xã Xuân Thành sinh hoạt theo thôn gồm có 8 thôn theo số 1-8.

Xã Xuân Thành có 1 chợ gọi là Chợ Vực,nằm ở vị trí thôn 4, một tháng họp 30 phiên nên giải quyết được những nhu cầu cuộc sống hàng ngày cho nhân dân.

Ngày xưa Xuân Thành có nhiều đình chùa, đền miếu: Nghè làng Vực Thượng thờ Thủy thần quán sát và Long trì tướng quân Cao Biền. Nghè làng Lễ Nghĩa thờ thiên thần Lôi oai. Miếu thờ Bà Chúa Ngọc Thuận ở đầu xóm ngõ Giầu làng Vực Thượng (nay là đội 2). Bà là con vua Lê Đại Hành, vợ quan tri huyện Dương Lễ, có sắc phong là "Tiền lê công thần Dương Lễ công; chính thất quốc phu nhân Lê Thị Ngọc Thuận hiệu Từ Hòa. Dực bảo trung hưng linh phù chinh uyển". Mỗi làng có 1 đình lớn là đình làng Vực Thượng, đình làng Vực Trung, đình làng Lễ Nghĩa. Đó là những di sản văn hóa đặc sắc của người xưa để lại nhưng do những biến cố thăng trầm của thời gian, loạn lạc của chiến tranh, cùng với nhu cầu thiết yếu cần mở mang diện tích đất đai để sinh sống và phát triển sản xuất, kinh tế nên đến nay đình, chùa, đến miếu ở xã còn rất ít. Hiện nay chỉ còn đình Làng Lễ Nghĩa (ở đoạn cuối của 3 làng xưa, ở đội 7 nay) đã được phong là Kiến trúc di tích nghệ thuật cấp tỉnh và nay đang được tu sửa, tôn tạo.

1329-xu-n-th-nh-th-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)