User Tools

Site Tools


1337-xu-n-th-y-xu-n-tr-ng-la-gi

Xuân Thủy là một xã thuộc huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, miền Bắc Việt Nam. Xuân Thủy tuy không nổi bật về phát triển kinh tế thương mại dịch vụ. Nhưng lại là một trong những điểm trung chuyển giao thông trọng yếu của Huyển. Với địa hình giáp với các xã Xuân Bắc, Xuân Phong, Xuân Thanh, Xuân Thượng, Xuân Hồng, Xuân Ngọc. Xuân Thủy ngày càng được đầu tư phát triển về hạ tầng giao thông. Hứa hẹn trong tương lai gần, Xuân Thủy sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Xuân Thủy là một xã thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Xuân Thủy có diện tích 3,58 km², dân số năm 1999 là 5.121 người,[1] mật độ dân số đạt 1.430 người/km².

1337-xu-n-th-y-xu-n-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)