User Tools

Site Tools


1355-xu-t-l-la-gi

Xuất Lễ là một xã thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Xuất Lễ có diện tích 75,46 km², dân số năm 1999 là 5437 người,[1] mật độ dân số đạt 72 người/km².

Xã Xuất lễ có diện tích 7.046,49 ha, dân số 5719 năm 2013.

1355-xu-t-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)