User Tools

Site Tools


1356-xung-t-t-i-l-o-la-gi

Những cuộc Nổi dậy ở Lào là những xung đột quân sự lẻ tẻ đang diễn ra giữa Quân đội Nhân dân Lào với những cựu thành viên chủ chốt của Đội quân bí mật hoặc với những người Hmong sợ bị chính quyền trả thù do họ đã hỗ trợ cho những chiến dịch chống cộng của Mỹ thực hiện ở Lào trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy bị trấn áp quyết liệt nhưng dĩ vãng về những cuộc nổi dậy của những người bảo hoàng vào đầu những năm 1980 vẫn được tiếp nối thông qua các lực lượng du kích khoảng 1000 người hoạt động một cách không thường xuyên. Một cuộc nổi dậy của những người cánh hữu với sự hỗ trợ từ bên ngoài đã được thực hiện tuy nhiên nó đã kết thúc trước thập niên 1990. Vì vậy, lực lượng chống đối của người Hmong còn tồn tại cho đến ngày nay là mạnh mẽ nhất trong lịch sử bộ thế lực chống đối sau năm 1975.

Cuộc nổi dậy của người H'Mông[sửa | sửa mã nguồn]

Xung đột bắt nguồn từ ba sự kiện xảy ra trước khi Lào độc lập: Hoàng thân Souphanouvong thất bại khi tổ chức đảo chính, người H'Mông trợ giúp người Pháp chống lại quân Lào và Việt Nam ở Xiêng Khoảng và người Pháp ban cho người H'Mông ở Lào quyền lợi ngang bằng với người Lào.

Cuộc nổi dậy của những người bảo hoàng[sửa | sửa mã nguồn]

Cuộc nổi dậy của những người cánh hữu[sửa | sửa mã nguồn]

1356-xung-t-t-i-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)