User Tools

Site Tools


1359-xy-la-gi

Xy là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Nằm cách trung tâm huyện lỵ (thị trấn Khe Sanh) 36 km về phía Nam, toàn xã có 6 thôn gồm: XyLa, Troan Thượng, Xicơreo, Troan Ô, TaNua và RaMan.

(Nguyễn Văn Tư cập nhật)

1359-xy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)