User Tools

Site Tools


1363-y-n-b-i-y-n-nh-la-gi

Yên Bái là một xã thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Yên Bái có diện tích 5 km², dân số năm 1999 là 3872 người,[1] mật độ dân số đạt 774 người/km².

Xã Yên Bái là một xã nằm cách Quán Lào khoảng 12 km về phía Tây, có diện tích đất tự nhiên là 518,35 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 326 ha) dân số khoảng 3965 người, người dân Yên Bái chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

Xã Yên Bái duy nhất có một làng tên là Hổ Bái. Làng Hổ Bái có đền Hổ Bái, thờ người con thứ 11 của Lạc Long Quân và Đền đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

1363-y-n-b-i-y-n-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)