User Tools

Site Tools


1371-y-n-d-ng-la-gi

Yến Dương là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Địa Linh, xã Bành Trạch, xã Phúc Lộc.
  • Đông giáp xã Hà Hiệu, xã Chu Hương.
  • Nam giáp xã Chu Hương, xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê.
  • Tây giáp xã Quảng Khê, xã Địa Linh.

Xã Yến Dương có diện tích 39,61 km², dân số năm 1999 là 2261 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Yến Dương có diện tích 39,21 km², dân số khoảng 2332 người, mật độ dân số đạt 59,5 người/km².[3] Yến Dương có tỉnh lộ 258 chạy qua, song song với suối nậm Linh, được tạo thành bởi các khe suối trong xã.

Xã Yến Dương được chia thành các thôn: Bản Lạ, Nà Viến, Nà Giảo, Loỏng Lứng, Nà Nghè, Khuổi Luồm, Nà Pài, Phiêng Phàng, Phiêng Khăm.

1371-y-n-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)