User Tools

Site Tools


1387-y-n-h-la-gi

Yên Hồ là một xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Yên Hồ có diện tích 7.41 km², dân số năm 1999 là 4978 người,[1] mật độ dân số đạt 672 người/km².

Xã có 9 thôn: Diên Hoà, Diên Trung, Diên Vượng, Nam Đồng, Phúc Thọ, Tiến Lộc, Trung Đình, Văn Minh.

  • Xã Yên Hồ thời Trần gọi là Bà Hồ, năm 1789 do phạm húy vua Quang Trung nên đổi lại là Yên Hồ. Cùng thời điểm này xã Bình Yên đổi thành Thái Yên ngày nay.(Yên Hồ đánh xưng đến này đã 230 năm)
  • Sau cách mạng tháng tám,( 1845) chia làm 2 xã Đức Diên và Đức Phúc.
  • Đến năm 1978 Yên Hồ tái lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đức Diên và Đức Phúc.( 40 năm)
  • La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, mỹ hiệu dành cho nhà bác học Hoàng Xuân Hãn. Là tên một tác phẩm nghiên cứu, các bài viết về ông.
  • Bài ca dao về Yên Hồ ra đời rất sớm, trong đó có câu:

Muốn ăn cơm nếp đỗ chà

Muốn xem gái đẹp mời ra Yên Hồ.

1387-y-n-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)