User Tools

Site Tools


1393-y-n-l-c-can-l-c-la-gi

Yên Lộc là một xã thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Yên Lộc có diện tích 5,85 km², dân số năm 1999 là 3862 người,[1] mật độ dân số đạt 660 người/km², dân số năm 2012 là 4122 người[2].

6 xóm:

  • Xóm Yên Sơn
  • Xóm Phong Sơn
  • Xóm Đình Sơn
  • Xóm Tràng Sơn
  • Xóm Thạch Ngọc
  • Xóm Đông Lĩnh.

Hành chính: -Phía bắc giáp xã THANH LỘC. -Phía nam giáp xã NHÂN LỘC. -Phía đông giáp xã VĨNH LỘC. -Phía tây giáp xã TRƯỜNG LỘC.

1393-y-n-l-c-can-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)