User Tools

Site Tools


1397-y-n-l-c-y-n-th-y-la-gi

Yên Lạc là một xã thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Đây là xã thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

Xã Yên Lạc có diện tích 30,16 km², dân số năm 1999 là 5326 người,[1] mật độ dân số đạt 177 người/km².

Xã Yên Lạc có 10 xóm (Yên Hoà, Xóm Dom, xóm Cả, xóm Khang, xóm Chóng, Lạc Vượng, xóm Ót, Tân Thịnh, Khánh Ninh, Yên Sơn) bao quanh thị trấn Hàng Trạm.
1397-y-n-l-c-y-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)