User Tools

Site Tools


1414-y-n-m-t-la-gi

Yên Mật là một xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 21 km, phía bắc huyện Kim Sơn. Đây là một xã thuộc vùng đồng bằng, có lịch sử hình thành từ việc khai mở đất hoang ven biển cùng với huyện Kim Sơn năm 1829, được thành lập theo quyết định số 199/QD-NV ngày 22/7/1964 trên cơ sở xã Lê Lợi.

Xã Yên Mật có diện tích 2,23 km², dân số năm 1999 là 2110 người,[1] mật độ dân số đạt 946 người/km².

  • Diện tích: 2,23 km²
  • Dân số: 2110 người
  • Mật độ dân số: 946 người/km²
Địa giới hành chính

xã Yên Mật nằm bên tả ngạn sông Vạc, bị chia tách thành 2 phần, đều có 3 mặt giáp với xã Khánh Hồng. Nếu không tính tới các thị trấn, phường vốn thuộc đô thị thì Yên Mật là xã có diện tích nhỏ nhất tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là xã có số dân ít nhất ở Ninh Bình, chỉ hơn xã Kim Hải với 1845 người.

Đây cũng là xã được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở Ninh Bình.

1414-y-n-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)