User Tools

Site Tools


1427-y-n-nhu-n-la-gi

Yên Nhuận là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Yên Nhuận có diện tích 29,36 km², dân số năm 1999 là 2132 người,[1] mật độ dân số đạt 73 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Yên Nhuận có diện tích 30 km², dân số khoảng 2259 người, mật độ dân số đạt 75 người/km².[2] Một phần nhỏ tỉnh lộ 254 chạy qua phần cực tây nam của xã. Xã có một trong hai dòng thượng nguồn của sông Phó Đáy chảy qua với các phụ lưu như khuổi Hiền, khuổi Lai, khuổi Muối, khuổi Phương, khuổi Khuôn, Khuộn Tong...

Xã Yên Nhuận được chia thành các thôn bản: Đon Mạ, Quang, Noỏng, Lẹng, Pác Đá, Lanh, Khuôn Toong, Phiêng Quắc, Khau Toọc, Tắm.

1427-y-n-nhu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)