User Tools

Site Tools


1436-y-n-ph-t-y-h-la-gi

Yên Phụ là một phường thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Địa giới phường Yên Phụ như sau:

- Phía tây tiếp giáp với phường Quảng An

- Phía bắc giáp phường Tứ Liên

- Phía tây nam giáp phường Thụy Khuê

- Phía đông nam giáp phường Phúc Xá, quận Ba Đình

- Phía đông giáp phường Ngọc Thụy, quận Long Biên

- Phía nam giáp phường Trúc Bạch, quận Ba Đình

Chùa Trấn Quốc, đình Yên Phụ

1436-y-n-ph-t-y-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)