User Tools

Site Tools


1437-y-n-ph-v-n-y-n-la-gi

Yên Phú là một xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Yên Phú có nghĩa là một nơi bình yên và trù phú.

Xã có diện tích 15,66 km², dân số năm 1999 là 4.025 người,[1] mật độ dân số đạt 257 người/km².

Ở thời kỳ chống Pháp có 2 Yên Phú, đó là Yên Phú Động và Yên Phú Thôn. Yên Phú Động là nơi người dân tộc Tày sinh sống, Yên Phú Thôn là nơi người dân tộc Cao Lan sinh sống. Sau này sáp nhập thành xã Yên Phú.

Ngày nay Yên Phú có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như: Cao Lan (Mán quần trắng, Mán quần đen), Tày, Nùng, Dao Đỏ, Kinh...

1437-y-n-ph-v-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)