User Tools

Site Tools


1453-y-n-t-p-la-gi

Yên Tập là một xã thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Yên Tập có diện tích 3,7 km², dân số năm 2012 là 4268 người,[1] mật độ dân số đạt 1153 người/km².

Xã Yên Tập phía Đông tiếp giáp sông Hồng, phía Tây tiếp giáp xã Phú Khê, phía Nam tiếp giáp xã Phú Lạc, phía Bắc tiếp giáp thị trấn Sông Thao. Xã có đường quốc lộ 32C chạy qua. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 374,08ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 252,03ha, diện tích đất chuyên dùng là 37,44ha, diện tích đất ở là 29,82ha. Toàn xã có 1.055 hộ với 4.268 khẩu (2012). Toàn dân theo đạo Công giáo, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp.

1453-y-n-t-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)