User Tools

Site Tools


1454-y-n-th-ch-la-gi

Yên Thạch là một xã thuộc huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,09 km², dân số năm 1999 là 6045 người,[1] mật độ dân số đạt 747 người/km².

Núi Đền (Điện Sơn) bên hồ Ngọc Đá.

Trên đỉnh núi Đền tại Lập Thạch có khối đá lớn, biểu tượng của xã Lập Thạch xưa, cũng là biểu tượng của huyện lập Thạch xưa. Nơi đây ba nhà giáo dạy con vua Lý Thái Tổ chọn làm nơi mở trường lớp dạy học cho dân. Sau khi các ông qua đời và được cho là đã hóa đá tại đây, nhân dân lập đền thờ cầu đảo rất linh ứng. Nhà Lý phong tặng các ông là Tam vị Thạch Sơn Đại vương. Nhà Trần phong tặng các ông là Thượng đẳng thần, đền thờ các ông là Tối Linh Từ.

1454-y-n-th-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)