User Tools

Site Tools


1469-y-n-th-nh-y-n-la-gi

Yên Thành là một xã thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,68 km², dân số năm 1999 là 3.969 người,[1] mật độ dân số đạt 699 người/km².

Đình Phúc Thọ thuộc xã Yên Thành là di tích lịch sử văn hóa thờ thánh tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không.

1469-y-n-th-nh-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)