User Tools

Site Tools


1482-y-n-x-la-gi

Yên Xá là một xã thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 2,03 km², dân số năm 1999 là 3.209 người,[1] mật độ dân số đạt 1.581 người/km².

Đền Tống Xá thuộc xã Yên Xá là di tích lịch sử văn hóa thờ thánh tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không.

1482-y-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)