User Tools

Site Tools


2007--a-ph-c-y-n-th-y-la-gi

Đa Phúc là một xã thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Đa Phúc có diện tích 27.33 km², dân số năm 1999 là 4882 người,[1] mật độ dân số đạt 179 người/km².

Là một xã được tách ra từ huyện Lạc Sơn-Hòa Bình Dân số chủ yếu là người Mường

2007--a-ph-c-y-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)