User Tools

Site Tools


2010--a-th-ng-la-gi

Đa Thông là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lương Thông của huyện Thông Nông, xã Quý Quân của huyện Hà Quảng
  • Đông giáp xã Quý Quân (Hà Quảng), xã Dân Chủ (Hòa An), xã Lương Can (Thông Nông)
  • Nam giáp xã Lương Can, thị trấn Thông Nông, xã Ngọc Đông (Thông Nông)
  • Tây giáp xã Ngọc Đông

Ngày 11 tháng 08 năm 1999, 935 ha diện tích tự nhiên và 2.113 người của xã Đa Thông được tách ra để thành lập thị trấn Thông Nông. Khi đó, xã Đa Thông còn lại 3.440,75 ha diện tích tự nhiên và 3.735 người.[1]

Xã Đa Thông có 22 xóm: Bác Đại, Bó Bủa, Cốc Khuyết, Bản Chang, Nà Ngàm, Cốc Cuổi, Đà Sa, Bản Giàng, Lũng Khỉnh, Khuổi Mò, Lũng Lừa, Lũng Rỳ, Lũng Tàn, Nà Khau, Nà Pài, Pác Ngàm, Phia Viềng, Bản Ruồm, Nà Thôm, Nà Pá, Lũng Đẩy, Lũng Hoàng.

Trên địa bàn xã Đa Thông có các núi Lũng Đẩy, Khuổi Mò, Mai Chướng, Pù Pảng, Tàn Hạ. Các suối chảy trên địa bàn xã Đa Thông là Khuổi Thừa, Rẽ Rào và Tả Bản Ruổn thuộc lưu vực thượng nguồn của sông Bằng. Đa Thông có tuyến tỉnh lộ 204 chạy qua. Trên đoạn đường qua địa bàn xã có đèo Mã Quỷnh.

2010--a-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)