User Tools

Site Tools


2011--abiszyn-la-gi

Łabiszyn là một thị trấn thuộc huyện Żniński, tỉnh Kujawsko-Pomorskie ở trung-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 3 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4452 người và mật độ 1540 người/km².[1]

2011--abiszyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)