User Tools

Site Tools


2018--ak-smar-la-gi

Đak SMar
Địa lý
Diện tích 126,79 km²[1]
Dân số (2006)  
 Tổng cộng 2012 người[1]
 Mật độ 16 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Thành lập 2006[2]
Mã hành chính 23660[1]

Đak SMar là một xã thuộc huyện KBang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Đak SMar có diện tích 126,79 km², dân số năm 2006 là 2012 người,[1] mật độ dân số đạt 16 người/km².

2018--ak-smar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)