User Tools

Site Tools


2023--ask-la-gi

Łask là một thị trấn thuộc huyện Łaski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 15 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 18457 người và mật độ 1192 người/km².[2]

2023--ask-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)