User Tools

Site Tools


2027--c-ph-th-tr-n-la-gi

Đức Phổ là một thị trấn thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Ngày 12-3-1987, thị trấn Đức Phổ được thành lập từ thôn Vĩnh Lạc và một phần thôn Vĩnh Bình xã Phổ Ninh, thôn Trường Sanh xã Phổ Minh, thôn An Thọ, An Lạc xã Phổ Hòa. 

Thị trấn Đức Phổ có diện tích 5.62 km², dân số năm 1999 là 8062 người,[1] mật độ dân số đạt 1429 người/km².

Năm 2005, Thị trấn Đức Phổ có dân số là 8451 người,[1] mật độ dân số đạt 1504 người/km².

Hiện nay, thị trấn Đức Phổ mở rộng đã đạt chuẩn đô thị loại IV. Trong thời gian đến, thị trấn Đức Phổ sẽ là hạt nhân đưa Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh với 8 phường gồm thị trấn Đức Phổ (đổi tên thành phường Nguyễn Nghiêm, phường trung tâm)và 6 xã phụ cận là Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Thạnh. Ngoài ra, Đức Phổ còn có 7 xã là Phổ Châu, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Thuận và Phổ An. Hiện UBND huyện Đức Phổ đang phối hợp với các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn triển khai lập đề án thành lập thị xã Đức Phổ.[3]

Đường Phạm Văn Đồng
Vòng xoay Trần Phú - Đỗ Quang Thắng
Khu dân cư mới Thị trấn Đức Phổ
Trung tâm Đức Phổ nhìn từ trên cao
Trạm thu phí Thiên Tân
Một góc đường phố Đức Phổ
Đức Phổ trang hoàng đón xuân
Một góc phố Đức Phổ
2027--c-ph-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)