User Tools

Site Tools


2032--cinawa-la-gi

Ścinawa là một thị trấn thuộc huyện Lubiński, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 14 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5748 người và mật độ 425 người/km².[1]

2032--cinawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)